Vakuutusvilpit kasvussa – “moottori on ollut viallinen jo aiemmin ja se on ollut myös selvästi havaittavissa ja tiedossa”

Epäilyt vakuutusvilpeistä ovat yleistyneet. Usein tapaukset liittyvät autoihin, koti-irtaimistoon tai matkalla sattuneisiin vahinkoihin, joissa vakuutusyhtiön mielestä korvauksen hakija yrittää saada korvausta vilpillisin keinoin. Vilppiepäilyn tausta voi olla kuitenkin myös väärinymmärrys, eivätkä kaikki epäselvät tapaukset ole vilpeiksi epäiltyjä.

FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonnassa käsitellään säännöllisesti korvaushakemusten hylkäämisiä tai muita erimielisyyksiä vakuutuksenottajan ja vakuutusyhtiön välillä. Valtaosa asioista selviää neuvonnassa, mutta osa päätyy riita-asiaksi mm. siitä, mitä vakuutus korvaa ja mitä ei. Osassa tapauksista vakuutusyhtiön mielestä vakuutuksenottaja yrittää saada korvausta vilpillisin tiedoin. Tällaisten tapausten määrä on ollut korona-aikana nousussa.

”Tavallinen tarina on, että auton kerrotaan vaurioituneen törmäysvahingossa, mutta vakuutusyhtiö huomaa, että moottori on ollut viallinen jo aiemmin ja se on ollut myös selvästi havaittavissa ja tiedossa. Silloin yhtiöllä herää epäilys, onko vahinko aiheutettu tahallaan. Melko paljon on myös tapauksia, joissa auton vauriot eivät ole vakuutusyhtiön mielestä voineet syntyä sillä tavalla kuin vahinkoilmoituksessa on kerrottu”, FINEn johtava lakimies Tuomas Siirala sanoo.

”Kaikki epäselvät tapaukset eivät silti suinkaan ole vilppejä tai vilpeiksi epäiltyjä tapauksia. Joskus vahinkotapahtuma on todella epätavallinen tai epäselvä ja vakuutusyhtiön epäilykset johtuvat väärinymmärryksestä, kun tapauksen kaikki olosuhteet eivät aukea pelkästä vahinkoilmoituksesta”, Siirala jatkaa.

Tärkeintä vakuutuksenottajan kannalta on vahingon tapahduttua ottaa heti yhteyttä omaan vakuutusyhtiöönsä ja täyttää vahinkoilmoituslomake huolella.

”Jos vakuutusyhtiö pyytää lisätietoja, ilmoita asiat rehellisesti kuten ne ovat ja ole itse aktiivinen asian selvittämisessä, ettei jää mitään väärinkäsityksiä. Asioiden selvittäminen on luonnollinen ja tärkeä osa prosessia molemmin puolin”, Siirala sanoo.

Vakuutusvilppiepäilyjä selvitetään huolella

Vakuutusyhtiöt käyttävät eri alan asiantuntijoita apuna tapausten selvittelyssä. Yhtiöillä on myös vakuutustutkijoita selvittämässä epäselviä vahinkotapahtumia ja mahdollisia vilppiyrityksiä.

”Erilaisten analytiikkamenetelmien avulla epäilyttävät vahinkotapahtumat nousevat nykyisin aiempaa useammin tutkittaviksi ja sen seurauksena myös vilpit paljastuvat helpommin. Jos jää kiinni vakuutusvilpistä, siitä on monia ikäviä seurauksia: silloin esimerkiksi vapaaehtoiset vakuutukset irtisanotaan. Vakuutusyhtiö voi tehdä asiasta myös rikosilmoituksen, joka johtaa tuomioon. Kaikkien vakuutusmaksut nousevat turhaan, jos vakuutusyhtiöt korvaavat asioita, jotka eivät niille kuuluisi”, Siirala sanoo.

FINEn tehtävänä on käsitellä riita-asiat puolueettomasti molempien osapuolten antamien tietojen perusteella ja antaa sen jälkeen asiasta ratkaisusuositus.

Jaa artikkeli: