Häiriövalo halutaan kuriin Helsingissä – Olennaista on tavoitella oikeanlaista valoa oikeaan aikaan ja paikkaan tuotuna

Helsingin kaupunki on julkaissut häiriövaloselvityksen, jolla haetaan keinoja häiriövalon ja valosaasteen vähentämiseen kaupunkiympäristössä. Selvityksessä kartoitettiin myös kaupungin pimeänä säilytettävät alueet. Tavoitteena on edistää viihtyisää ja turvallisen tuntuista kaupunkia myös pimeän aikaan. Häiriövalo on hukattua energiaa ja valaistusten suunnittelussa tulisi aina panostaa valaistustarpeen oikeaan mitoittamiseen. Selvitys on ensimmäinen laatuaan Suomessa.

Tavoitteena häiriövaloton kaupunki

”Tämä selvitystyö toimii pohjana tulevaisuuden tavoitteelle, jonka mukaan Helsinki on mahdollisimman häiriövaloton kaupunkiympäristö. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Helsingissä on pienemmät valokontrastit, harmonisempi yöllinen maisema ja kaupunkitila sekä kirkkaampi tähtitaivas. Tämä vaatii vastuullisen valaistustavan noudattamista niin yleisillä kuin yksityisillä alueilla”, kommentoi suunnitteluvastaava Pia Rantanen Helsingin kaupungilta.

Selvitystyön ensimmäisessä vaiheessa järjestettiin avoin valaistuskysely kaupunkilaisille. Kyselyssä kartoitettiin asukkaiden kokemaa häiriövaloa ja pyydettiin mm. osoittamaan kartalta paikkoja, jotka voitaisiin jättää hämärämmiksi turvallisuuden tunteen kärsimättä tai kokonaan pimeiksi mahdollistamaan esim. tähtitaivaan, maiseman ja luonnon tarkkailun pimeään aikaan. Kyselyyn vastasi yli 1500 henkilöä ja karttamerkintöjä saatiin miltei 4000 kappaletta.

Kyselyn, taustaselvitysten, maastokäyntien ja mittausten pohjalta tunnistettiin ja luokiteltiin Helsingin yleisimmät häiriövalon lähteet. Näitä ovat mm. mainosnäytöt, keskustan perinteinen riippuvalaisinmalli, pihavalaistukset sekä laajat kentät ja työmaat. Asukkaita häiritsee erityisesti asuntojen ikkunoista sisään tunkeutuva häiriövalo, liian kirkkaat mainosnäytöt sekä häikäisy.

Häiriövalottoman kaupungin tavoitetta lähdettiin edistämään etsimällä ratkaisuja näihin tunnistettuihin ongelmakohtiin. Selvityksessä annetaan ohjeistusta ympäristöystävällisen valaistuksen suunnitteluun. Olemassa olevista ohjeista etsittiin ja kehitettiin Helsingissä sovellettavaksi sopivia periaatteita ja rajoituksia sekä tarkasteltiin kaupungin omien ohjeistusten päivitystarvetta. Ehdotetuissa jatkotoimenpiteissä on konkreettisia valaistuksen parannushankkeita, ohjeistusten ja määräysten päivitystä sekä toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla häiriövalon syntymistä voitaisiin estää.

Häiriövaloa tarkasteltiin yli omistajarajojen eli kaupunkikuvaa kokonaisuutena analysoiden. Viimeaikaisissa kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu, että yksityisen alueen valaistus saattaa aiheuttaa suurimman osan kaupunkien valosaasteesta. Ledivalon yleistymisen ja usein suunnittelemattomien valaistussaneerausten myötä kaupunkiympäristö on muuttunut pimeän aikaan haastavammaksi. Häiriövalon vähentäminen on pitkäjänteistä työtä, joka vaatii monien osapuolien osallistumista, yhteistyötä, hyviä ohjeistuksia ja selkeää viestintää. Olennaista on tavoitella oikeanlaista valoa oikeaan aikaan ja paikkaan tuotuna.

”Häiriövaloselvitys ei itsessään vielä ratkaise ongelmaa, mutta siinä esitetään toimenpiteitä, joilla kaupunki voi vaikuttaa häiriövalon vähentämiseen tulevaisuudessa. Työtä tulee tehdä tiiviissä yhteistyössä kaupungin eri palvelukokonaisuuksien kesken”, kommentoi valaistussuunnittelija Annukka Larsen WSP Finland Oy:stä.

Hukattua energiaa

Häiriövalo on hukattua energiaa ja valaistusten suunnittelussa tulisi aina panostaa valaistustarpeen ja valon määrän ja sen suuntauksen oikeaan mitoittamiseen. Häiriövalo on vaakatason yläpuolelle suuntautuvaa valoa tai valoa, joka aiheuttaa ärtymystä, epämiellyttävyyttä tai vaikeuttaa oleellisen informaation näkemistä suuntauduttuaan valaistavan alueen ulkopuolelle.

Valosaaste on laajempialainen termi viihtyisyyden tai turvallisuuden kannalta tarpeettomasta, mahdollisesti myös taivaalle suuntautuvasta valosta, jolla on vaikutuksia luontoon. Valosaaste saattaa aiheuttaa ympäristöhaittoja kasveille, hyönteisille ja eläimille, jotka ilmenevät kasveilla kasvukauden muutoksina sekä hyönteisillä ja eläimillä elintapojen muutoksina.

Häiriövalo näkyy konkreettisesti kaupunkiympäristössä häikäisevinä valaisimina, yöaikaan hohtavina pilvinä tai näkemistä haittaavina mainosvaloina.

Selvitystyöstä on vastannut suunnittelu- ja konsultointiyritys WSP Finland Oy.

kuva: Annukka Larsen

Jaa artikkeli: