Metallin 3D-tulostusmenetelmiä arvioidaan Oulun yliopistossa

Oulun yliopiston tulevaisuuden tuotantoteknologiat -tutkimusryhmä on käynnistänyt hankkeen, jossa arvioidaan erilaisia metallin 3D tulostusmenetelmiä. Hankkeen toinen keskeinen tavoite on siirtää tieteellinen tutkimustieto tehokkaasti yritysten hyödynnettäväksi.

Metallin 3D-tulostus on yksi voimakkaimmin yleistyvistä metallituotteiden valmistusmenetelmistä ja osa digitaalisen valmistuksen “vallankumousta”. Globaalissa vertailussa Suomi on kuitenkin jäänyt jälkeen alan kehityksessä. Tämä näkyy käytössä olevien tulostuslaitteiden alhaisena käyttöasteena, kehittyneiden tuotteiden puuttumisena sekä heikkona vientinä. Esimerkiksi Pohjois-Suomessa on vain yksi metallien 3D-tulostuslaite aktiivisessa kaupallisessa käytössä. Suomessa ei myöskään tutkia vaihtoehtoisia valmistusmenetelmiä aktiivisesti.

“Huippuosaamisella maailmalle – lisää vientiä metallien 3D-tulostuksella (M3D)” -hanke tulee tarjoamaan alueen yrityksille mahdollisuuden vertailla eri tulostusmenetelmien suorituskykyä, laatua ja kilpailukykyä ensimmäisenä Suomessa. Käytännön tavoitteena on parantaa pk-yritysten kykyä valmistaa ja valmistuttaa laadultaan varmennettuja 3D-tulostettuja tuotteita parhaalla mahdollisella valmistustekniikalla.

Eri menetelmien kilpailukykyä ja saavutettavaa laatua tutkitaan ja demonstroidaan sekä hienomekaniikan että raskaan teollisuuden tarpeisiin sovelluskohtaisesti.

Akateeminen tutkimustieto laajemmin käyttöön

Yhteistyön ja tutkimustulosten tehokkaaseen alueelliseen hyödyntämiseen kehitetään uusi toimintamalli yhteistyössä Nivala-Haapajärven seudun aluekehitysorganisaation NIHAKin kanssa. NIHAKin rooli mahdollistaa tuotetun tiedon nopean siirtämisen toimialueensa yritysten tietoisuuteen. Uusi toimintamalli on hyödynnettävissä myös tulevissa TKI-projekteissa.

M3D -hanke toteutetaan ajalla 1.6.2021-30.6.2023. Hanketta ovat rahoittamassa Pohjois-Pohjanmaan liiton (EU/EAKR) lisäksi Kerttu Saalasti instituutti, Nivalan kaupunki, Nivalan Teollisuuskylä Oy, Nivala-Haapajärven seutu Nihak ry sekä joukko yrityksiä.

Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) on monialainen tutkimusryhmä, joka toimii osana Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituuttia. Tutkimusryhmän pääpainoalue on metallisten, etenkin teräksisten materiaalien parhaiden ominaisuuksien siirtämisessä lopputuotteiksi kustannustehokkailla tuotantomenetelmillä.

NIHAK on alueellinen kehitysorganisaatio, joka tarjoaa liiketoiminnan kehittämispalveluja paikallisille yrityksille sekä luo aktiivisen projektitoiminnan avulla kilpailukykyisempää toimintaympäristöä Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa.

(kuva: Oulun yliopisto)

Jaa artikkeli: